کارگاه تخصصی یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

 

کارگاه تخصصی یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

کد کارگاه: 1113

با موضوع: اقتصاد جوشکاری در سازه های فولادی

مدرسین: مهندس محمد برزگر سراجی، مهندس مجید رضوانی فرد

زمان برگزاری: 22 آذرماه 1401

ساعت برگزاری: ۱۱ الی ۱۳

هتل المپیک تهران