یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

آژینه سازان حامی یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

زمان برگزاری: 22 الی 24 آذرماه 1401

مکان برگزاری: هتل المپیک